Privacyverklaring

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV, gevestigd aan Professor Keesomweg 10a 5144 NM Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV,  Professor Keesomweg 10a 5144 NM Waalwijk 0416-344641

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze klantenkaarten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hugo@vogelhandelgeldof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV) tussen zit. Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mijnwebwinkel voor het leveren van bestelde producten en MailChimp. De laatste gebruiken we om onze klantenpashouders, na uw goedkeuring, te informeren over komende acties en evenementen namens Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren de gegevens voor zolang uw klantenkaart bij u in bezit is. De gegevens van de webshop worden slecht 1 jaar na een bestelling bewaard.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met 2 tussenpersonen, namelijk MailChimp en Mijnwebwinkel. Mailchimp gebruiken we voor het versturen van onze nieuwsbrieven en Mijnwebwinkel gebruiken we voor het uitleveren van bestellingen van klanten. Deze twee instanties zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor ander doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hugo@vogelhandelgeldof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hugo@vogelhandelgeldof.nl

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens klantenkaarthouders > Zolang u akkoord bent met het ontvangen van nieuwsbrieven,  persoonsgegevens klanten van webshopgeldof.nl > 1 jaar na plaatsing van uw bestelling

 

Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vogel en Dierenspeciaalzaak Geldof BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

© 2012 - 2024 Vogel & Zaadhandel Geldof & Zn. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel